FrontEnd.ro logo

DEMO

CSS Inline

Prin metoda inline putem aplica stilul unui singur element HTML.

Scrierea codului CSS se va face prin adaugarea atributului style pe elementul căruia vrem să-i modificăm stilul:

CSS inline

Observăm că stilurile sunt destul de greu de citit și editat.

De aceea recomandăm evitarea acestei metode .


<section style="padding: 1em; background-color: #282a36; color: #fff">
 <h1 style="text-align: center; font-size: 45px; font-family: sans-serif; text-shadow: 2px 2px 0 #000;">
  CSS inline
 </h1>
 <p style="margin-left: 50px; font-size: 25px; font-family: sans-serif;">
  Observăm că stilurile sunt destul de greu de citit și editat.
 </p>
 <p style="margin-left: 50px; font-size: 25px; font-family: sans-serif;">
  De aceea recomandăm evitarea 
  <span style="font-size: 30px; font-weight: bold; color: #9f616a;">
  acestei metode
  </span>
 </p>
</section>
      

E vreo problemă cu acest demo? Corectează-l pe GitHub