FrontEnd.ro logo

DEMO

Atributul 'reversed' pentru liste ordonate

  1. Pornește laptopul
  2. Deschide Visual Studio Code
  3. Începe să codezi

<ol reversed type="A">
  <li> Pornește laptopul </li>
  <li> Deschide Visual Studio Code </li>
  <li> Începe să codezi </li>
</ol>  

E vreo problemă cu acest demo? Corectează-l pe GitHub