FrontEnd.ro logo

DEMO

Atributul 'type' pentru liste ordonate

Dacă vrem ca enumerarea elementelor din listă să se facă cu un anumit tip de cifră sau cu litere, ne putem folosi de atributul type:

 1. Pornește laptopul
 2. Deschide Visual Studio Code
 3. Începe să codezi

<ol type="I">
 <li> Pornește laptopul </li>
 <li> Deschide Visual Studio Code </li>
 <li> Începe să codezi </li>
</ol>
          

Acesta acceptă și alte valori:

E vreo problemă cu acest demo? Corectează-l pe GitHub